tirsdag den 25. januar 2011

winter serial 22

Til sidst fores tobakshullet indvendigt med kønrøg, som er renset sod og vandglas, som er en brandhæmmende væske. Det foregår også ved hjælp af en piberenser.


Enkelte kunder foretrækker at tobakshullet ikke farves sort, men i stedet poleres op lige som pibens udvendige side eller efterlades ubehandlet. Det er ofte pibesamlere, som kun bruger piberne til udstilling.
Som sagt er det nu forbudt at røre ved piben for andre end pibemageren selv, men er han meget forelsket kan man som kæreste opleve at få lov til at fore tobakshullet, og det er en meget stor ære. Det er nemlig meget vigtigt, at der ikke kommer kønrøg ud over kanten for så skal man igang igen med at slibe og polere.

Finally you coat the tobacco hole with lampblack. That is a mix of cleaned soot and water glace and it prevents the wood from burning. In this proces Teddy also uses a pipecleaner so you could say that one of the most important tools for a pipemaker, as well as for a pipesmoker, is a pipecleaner. Some customers though prefer that the tobaccohole is not black but polished like the outside of the pipe or simply left raw.
As I told you before, it is no longer allowed for anyone but the pipemaker to touch the pipe at this point. BUT! If the pipemaker is in love and you are the one, you might be allowed to do the coating with lampblack. I tried that once in my life! That was the greatest honour I have ever acchieved. This is not an easy job, because it is very important that the lampblack is not going anywhere but INSIDE the pipebowl. I did it and I was good at it!

Ingen kommentarer: