onsdag den 29. september 2010

Last harvest

Naturen er gavmild, hvis man passer lidt på den. Igen en bugnende kurvfuld og denne gang med afveksling fra tomater og zucchini. De første spæde rødbeder, små lækre porrer, bittesmå nye gulerødder, et skønt græskar, blommetomater, kartofler, de sidste zucchiniblomster og en lille klase "jordbærvindruer".Nature is generous, if you take good care of it. Again a bulging basket and this time with a variation to tomatoes and zucchini; The first baby beetroots, small delicious leeks, tiny new carrots, a lovely pumpkin, plum tomatoes, potatoes, the last zucchini flowers and a small bunch of Strawberry grapes.We must have a pumpkin soup!

Vi skal have græskarsuppe!

Der er utallige variationer over dette tema, men der een ting, der gør en forskel. Og det er hvordan man præparerer græskarret forud for at man blender det. Det har jeg lært i en kogebog af Kille Enna og tak for det. Når man har skrællet græskarret og skåret det i mindre stykker, så skal det bages i ovnen i ca 45 minutter. Imens ordner man resten af de grøntsager der skal i suppen. I dag blev det løg, hvidløg, de nye gulerødder, lidt chili og lidt revet ingefær og så en ordentlig fond. Klar løg og hvidløg i lidt olie i en gryde, tilsæt de øvrige grøntsager og til sidst fonden. Når græskarret er bagt blødt tilsættes det og det det hele blendes. Nu skal der smages til med salt, peber, lidt sød hvid balsamico eller lidt honning og så skal suppen rundes med enten kokosmælk eller fløde. Til sidst serveres den med fintsnittede porreringe, lidt ristet bacon eller ristede græskarkerner.

There are countless variations on this theme, but there's one thing that makes a difference. And that's how you prepare the pumpkin prior to blending it. I have learned this from a cookbook by Kille Enna and thank you for it. Once you've peeled the pumpkin and cut it into smaller pieces, you bake in the oven for about 45 minutes. Meanwhile prepare the rest of the vegetables for the soup. Today I use onions, garlic, new carrots, a small chili and a little grated ginger and then a proper fund. Clear onion and garlic in a little oil in a pot, add the other vegetables and finally the fund. When the pumpkin is finish, add it and blend. Now, season with salt, pepper, slightly sweet white balsamic vinegar or a little honey and then the soup is rounded with either coconut milk or cream. Eventually it is served with fine chopped leek rings, a little bacon or roasted pumpkin seeds.


Mens jeg har ordnet grøntsager og lavet suppe, har min mand været ude at fiske. Fangsten var en makrel og så en skøn rød tun. Uhm, lækker!


Jeg har tidligere under indlægget Anchovis beskrevet, hvordan jeg tilbereder tun.


While I've cleaned the vegetables and made soup, my husband went out fishing. The catch was a mackerel and a beautiful red tuna. Yummy, yummy!
I have previously below the post Anchovis described how I prepare tuna. 


torsdag den 23. september 2010

With a little help from my friends and Mother Nature


I Italien vokser der vild fennikel i enhver grøftekant. Duft og smag er som knoldfennikel, men lidt mildere og så er der ingen knold. Der står man så endnu en gang med endnu et stort bundt vild fennikel, for man kan ikke lade være med at plukke det. Og endnu en gang tænker man: "Hvad er det egentlig, jeg skal bruge det til"? Jamen her kommer så et par gode ideer.
Hvis man nu lige har plukket det syttende kilo kantareller og har lyst til at krydre dem på en ny måde, så tager man simpelthen og skærer store stykker fennikelstængel og steger sammen med kantarellerne. Det er kun smagen man er ude efter, så inden kantarellerne spises, fjerner man stænglerne.
Eller hvis man har en fisk eller et stykke kød, som man gerne vil stege på sin grill, så kan man lægge et tykt bundt vild fennikel ned til de glødende kul og lade røgen give smag til det, man griller.


In Italy wild fennel grows everywhere. The flavor is like normal fennel, but milder and there is no tuber. Here we go again with another big bunch of wild fennel, because we cannot help picking it. And once again I thinks: "What is it really, I can use it for"? Well here is a couple of ideas: If you have just picked the seventeenth kilo of chanterelles and want to spice them in a new way, you can cut the fennel into large pieces large pieces and fry together with the chanterelles. 
Or if you have a fish or a piece of meat that you want to prepare on grill, you can put a thick bundle of wild fennel onto the coals and let the smoke flavor what is on the grill..


Denne gang blev det krydderiet til en bøf, som skulle spises til en god rå rødbedesalat.
Det er totalt umoderne at spise rå rødbeder i Italien. Til gengæld kan man i ethvert supermarked købe aldeles kedelige og totalt udkogte vakuumpakkede rødbeder. Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvad de bruger dem til, for jeg kunne aldrig drømme om at købe dem.
Heldigvis fandt vi nogle friske rødbeder, som vi reddede fra at blive kogt på vores naboers landsted. De blev i stedet groftrevet, lagt på et fad, garneret med tykke skiver bøffelmozarella og tynde skiver rødløg. Til sidst blev der hældt god olie og hvid balsamico over og drysset med lidt frisk timian.
Der er næsten ikke noget, der klæder smagen af friske rødbeder som godt som revet peberrod. Det er dog endnu ikke lykkedes mig at finde i Italien. Men det er selvfølgelig også rart at have noget at glæde sig til i Danmark


This time it was used under a big steak to be eaten with a good raw beetroot salad. It is totally unknown to eat raw beetroot in Italy.  Though in every supermarket you can buy utterly boring and totally boiled vacuum-packed beetroot. I have not yet found out what to use them for and I would never dream of buying them. Luckely we found some fresh beetroot, which we rescued from being cooked. They were roughly grated, put on a platter, garnished with thick slices of buffalo mozarella and thinly sliced red onion. Eventually I poured good oil and white balsamic vinegar over and sprinkled with a little fresh thyme.There is almost nothing to dress the taste of fresh beetroot as well as grated horseradish. However I have not yet managed to find this in Italy. But it is of course also nice to have something to look forward to in Denmark

onsdag den 15. september 2010

live from my terrasse in Montalto

Det du læser fra nu af er skrevet den 15. september 2010.

Ind imellem ser vi skovbrande i vores område, men der har været ret fredeligt i år. Indtil i dag eller rettere i skrivende stund.
Jeg hørte sirener, gik ud på terrassen, så det var brandbiler, vendte mig om og blev mødt af dette syn

What you are about to read is written on September 15th 2010

Sometimes vi have big fires in the woods in the mountains, but this year has been rather peaceful. Until today or rather as I write.
I heard the sirens, went to my terrasse, saw that it was the fire department, turned to the mountains behind me and saw this
Et par sekunder senere så det sådan her ud
med meterhøje flammer.

A couple of seconds later, it looked like this with very high flames

Så kom der 2 af dem her

Then 2 of these came


Den ene hentede vand i Middelhavet 14 km væk.
Den anden hentede vand i en stor regnvandssilo ved vores hus, som ellers bruges til at vande afgrøder med.
One of them brought water for the Mediterranean nearby. The other one got the water from a rainwater tanks close to our house. Usually the tanks contain water for watering plants.

Men trods det så det 5 minutter senere således ud

In spite of that 5 minutes later, it looked like this
Og nu ved vi hvor lang tid, det tager at afbrænde en hel bjergside fra fod til top. 20 sekunder!!!!

And now we know how long it takes to burn down a whole hillside from buttom to top. 20 seconds!!!!

Og det blev ved
And it went onOg yderligere en vandflyver blev sat ind.
And another plane cameOg en militærhelikopter med større vandbeholder blev sat ind

And a helicopter from the military with a bigger watertank came


Det hele startede omkring middagstid og først ved ni-tiden om aftenen fløj den sidste helikopter sin sidste vandladning, om man så må sige.

It all started around noon and not until 9.00 pm the last helicopter unloaded the last tank of water

Det er første gang, jeg har været skrivende reporter og øjenvidne. Det tror jeg ikke, jeg egner mig til. Der bor mennesker på den skråning og der er dyr i skoven eller måske skulle jeg hellere skrive boede og var.
Slutsynet var ikke kønt. En totalt afbrændt bjergside. 

It is my first time as a writing reporter an eye witness. I dont think I am suited for that. People and animals are living on that hill side or should I say lived. I hope there were no casualties.
A naked hillside after a fire is not a pretty sight.  


tirsdag den 14. september 2010

Italy is rich with cropsIsær når det gælder afgrøder. De fleste grøntsager høstes mindst 2 gange årligt eller flere.
I går var vi på tur i naturen. Her er et udpluk af hvad vi så.


Especially when it comes to crops. Most vegetables are harvested at least two times a year or more.Yesterday we were on tour in the wild. Here is a selection of what we saw:


Figentræer i massevis med modne frugter. A fig tree with lots of  mature fruits


Figner er modne, når de laver en fin hvid sprække i frugten. 
Svampene i baggrunden har min mand lavet af bruyere og sat på som kølerfigur

Figs are mature when they start to burst with a fine white line.
The mushrooms in the background are made of briar by my husband.


Ligurien er et af de bedste områder for oliven. Der er sågar en rute, der hedder olivenruten. Arten hedder Taggiasca og de er både grønne som her og mørke som på billedet under.

Liguria is one of the best areas for olives. There is even a route called The Olive Route.The name of the olives is Taggiasca and they are both green as here on the tree and dark as on the picture below.Når man plukker oliven fra træet er de bitre og uspiselige. For at gøre dem spiselige er det nødvendigt at lægge dem i vand, som skiftes hver dag i 10 dage. Derefter prikkes de og lægges i saltlage (et halvt kilo salt pr. 5 kg oliven) i 3 - 4 uger. Så er de klar til at spise, men kan yderligere gøres lækre ved at lade dem trække i lidt olie, gerne krydret med rosmarin. Med andre ord; det er en omstændelig affære at lave sine egne oliven.

When you pick olives from the tree they are bitter and inedible. To make them edible, it is necessary to put them in water and change every day for 10 days. Then they are pricked and placed in a pot with salt (a pound of salt per. 5 kg olives) for 3-4 weeks. Then they are ready to eat, but you can also put them in oil for a couple of days and season with rosemary. In other words, it is a troublesome affair to make your own olives.Det ligner bløde duller, men er stikkende friske kastanjer. Der vokser ægte kastanjetræer vildt overalt i vores område. I gamle dage var kastanjemel et værdifuldt supplement til husholdningen om vinteren, hvor man brugte det i stedet for det dyre hvedemel. Det bliver stadig brugt, men ikke nær i den udstrækning som tidligere. Smagen er lidt sødlig og fad og den ene kastanjetærte med rosmarin, jeg har lavet, var bestemt ikke en succes.

Alle husene i den gamle bydel bærer præg af, at man i gamle dage har ristet kastanjer over åben ild oppe under taget, inden de kunne laves til mel. Der er simpelthen løbesod overalt.

I dag tror jeg mest det er træet, man bruger til bjælker, spær og døre. Kastanjetræ er stærkt og har en smuk lysebrun farve.

They look like soft pom poms but are fresh chestnuts that are spiky. Edible chestnuts grow wild everywhere in our area. In the old days chestnut flour was a valuable supplement to the household during the winter, where you used it instead of the expensive wheat flour. Italians still do that but not nearly to the extent as before. The taste is slightly sweet but the pie with rosemary, I've tried to make once was certainly not a success. In all houses in the old town you can see that, in the old days, people roasted chestnuts over an open fire under the roof in order to dry them before grinding them into flour. There is simply tarry soot everywhere. Today chestnut is mostly used for the sake of the wood which you use for beams, rafters and doors. Chestnut wood is strong and has a beautiful light brown color.Overalt er der terrasser, hvor der dyrkes grøntsager. Her er det vindruer forest, opstammede bønner i midten og pyntegrønt bagest. Liguria-kysten kaldes også Riviera dei fiori, fordi der er lang tradition for at dyrke pyntegrønt og blomster til export både frit og i store drivhus.

Everywhere there are terraces with vegetables. Here you see grapes in front , beans in the middle and greenery in the back. The coast of Liguria is also called Riviera dei Fiori, because there is a long tradition of growing greenery and flowers for export.Og sååå store er trompetti på denne tid af året.

And this is how big trompetties are this time of year

torsdag den 9. september 2010

Saccarello

er navnet på det højeste punkt i den bjergkæde, som jeg kan se fra min terrasse. Der er et lille skisportssted i byen Monesi. På toppen af Saccarello står der en forgyldt statue af Il Salvatore, frelseren i fuld mandshøjde. I klart vejr kan man skimte den fra terrassen.

is the name on the highest point in the mountain range that I can see from my terrace. There is a small ski resort nearby in the village called Monesi. On top of Saccarello stands a golden statue of Il Salvatore, the Savior. In clear weather you can see it from the terrace.

onsdag den 8. september 2010

And they kept on bringing us tomatoesDet ringer på døren. Det er den ene af mine søde grøntsagsgivere. Vera er 73 og synes, det er lidt hårdt at gå op ad alle mine trapper. Mit køkken ligger på 2. sal. Derfor har vi fundet på dette system: Jeg har en kurv med en lang snor, som jeg hejser ned. Så lægger hun mine gaver i kurven og jeg hejser op igen. Alt imens råber vi en hel masse til hinanden og som altid slutter jeg med at sige tak, hvorefter hun siger: "Il ringraziamento é per La Madonna", som betyder: "Taksigelser tilhører Jomfru Maria"

The doorbell rings. It is one of my sweet neighbours. Vera is 73 and she thinks it's a little hard to climb the stairs to get to my kitchen on the second floor. Therefore, we invented this system: I have a basket with a long leash, that I hoist down. Then she put the vegetables in the basket and I hoist it up again. While doing this we talk loudly about what has happened today and as always I end the conversation by thanking her for all the good stuff, she brings me. She as always yells back: "Il ringraziamento é per La Madonna"which means something like  "gratitude belongs to the Virgin Mary".


Her er så Jomfru Marias milde gaver denne gang: Tomat, grøn peber, agurk, basilikum, blommer, æbler og apropos Jomfru Maria bønner.

Here is the generous gifts from The Virgin Mary this time: Tomato, green pepper, cucumber, basil, plums, apples and beans.

Lidt senere ringer det igen på døren. Denne gang er det Giovanni. Han er 76 og har jeg ved ikke hvor mange forskellige landsteder, hvor han ud over alskens grøntsager dyrker vindruer til egen vinproduktion og oliven til egen olivenolieproduktion.

A little later the doorbell rings again. This time it's Giovanni. He is 76 and has a lot of land where he in addition to various vegetables grow grapes for his own production of wine and olives for his own production og olive oil.


Hans bidrag til vores overlevelse ses ovenfor. Fra de mindste dadeltomater til de største Cuore di bue-tomater. Og så selvfølgelig persille og basilikum til at krydre med og en flaske af hans hjemmelavede olivenolie.

His contribution to our survival is seen above. From the smallest date tomatoes to the biggest Cuore di bue tomatoes. And then of course, parsley and basil to spice and a bottle of his homemade olive oil.

Når man er så rig på tomater, har man råd til at lave dem således:
When one is so rich in tomatoes, you can afford to make them this way:Halvér tomaterne og læg dem i et ovnfast fad. Put hele, halve eller skiveskårne hvidløg i hullerne. Hæld først balsamico og derefter olie over og drys så med salt og peber. Sæt fadet i ovnen ved 175 grader i 2 eller gerne 3 timer og spis tomaterne som tilbehør til en kødret eller som en antipasto (forret) efter du har drysset med rigeligt frisk hakket basilikum.

Cut the tomatoes in halves and place them in an ovenproof dish.Put whole, half or sliced garlic in the holes. First pour balsamic vinegar and then olive oil over and sprinkle with salt and pepper. Put the dish in oven at 175 degrees Celsius for 2 or three hours. It is delicious! Especially when you add fresh chopped basil.


tirsdag den 7. september 2010

a little closer

Her er huset på lidt tættere hold. Det er det lyserøde i midten af billedet.

Here you have the house closer up. It is the rosa in the middle of the picture.

søndag den 5. september 2010

Forgot to tell you

at billedet herover forandrer sig fra tid til anden for at fortælle lidt om, hvordan Montalto og omegn ser ud. Her er et billede af ca. halvdelen af Montalto city. Mit hus er det lyserøde længst til venstre.

that the picture above is changing from time to time to tell you a little about how Montalto and surroundings look. This is a picture of approximately half of Montalto city. My house is the rosa house to the left in the picture.

torsdag den 2. september 2010

anchovis

I september sidste år var min mand ude at fiske fra en båd på Middelhavet. Det var sæson for den røde tun. Hvor der er tun er der ansjoser, rigtig mange ansjoser. Faktisk så mange at de bare kan skovles ind med et fangstnet. For begge slags fisk gælder, at de er meget eftertragtede og at de kan spises såvel rå marineret i olivenolie og citron som stegte i smør eller olie.


In September last year my husband went out fishing from a boat on the Mediterranean. It was the season of the red tuna. Where there is tuna you find anchovies, tons of anchovies. In fact so many that you just shovel them into the boat. For both kinds of fish, they are very popular and can be eaten both raw marinated in olive oil and lemon and fried in butter or oil.
Først skal fiskene selvfølgelig renses. Det lyder som et stort arbejde at pille ben ud af så mange små ansjoser, men det er faktisk meget nemt. Først pilles hovedet af lige under brystfinnerne, så køres en finger ned langs rygbenene, så indvoldene fjernes og samtidig skilles kødet fra benene. Så trækkes rygbenene ud i et sammenhængende stykke og den lille hale ryger med af i samme omgang. Øvelse gør selvfølgelig mester og når man har taget på det tager det 3 sekunder at rense hver fisk. Til sidst skylles fisken og lægges i en si til afdrypning.


First you clean the fish. It sounds like a lot of work to pick bones out of so many small anchovies, but it's actually very easy. First take off head just below the breast fins, then run a finger along the backbones, so entrails are removed while also separating the fishmeat from the bones. The more you practice the faster you get. It should only take three seconds to clean each fish. Finally clean the fish under water and place in a strainer to drain.En tun er også nem at rense og hvis den skal marineres som ansjoserne, skal den udbenes og skæres i  papirtynde skiver. Det gøres nemmest, hvis den er frossen og kun halvt tøet op.
Til begge fisk og i princippet til alle slags fisk, som kan spises rå bruges følgende marinade: 1 del friskpresset citronsaft, 1 del god olivenolie, lidt salt, lidt peber og evt. lidt presset hvidløg. Rør dette sammen til marinade og pensl først en tallerken, læg derefter fisken på, pensl igen med rigeligt marinade og lad det trække koldt i mindst et par timer. Fisken skal være mat før den er færdig. Spises med et godt lyst brød.
Hvis man hellere spise stegte ansjoser,  vendes de først i en blanding af mel eller rasp krydret med salt og peber. Derefter steges de lettest i en lille gryde med godt med solsikkeolie. Steg lidt ad gangen og læg fiskene til afdrypning på fedtsugende papir. Det er simpelthen den bedste snack i verden og bør spises med fingrene med det samme. Ingen pæne bordmanerer her.
Hvis man vil tilberede sin flotte røde tun, skal den skæres i ikke for tykke skiver på tværs il tunkotelletter. Disse steges 2 - 3 minutter på hver side, så de stadig er røde indeni. Ellers bliver de kedelige og tørre. Som tilbehør er der frit valg på alle hylder.


A tuna is also easy to clean and if it is used to marinating like anchovies, you take out the bones and cut into paper thin slices. This is done most easily if it is frozen and then half thawed. For both kinds of fish and in principle all kinds of fish that can be eaten raw you use the following marinade: 1 part fresh squeezed lemon juice, 1 part good olive oil, salt, pepper and perhaps a little pressed garlic. Whip this together for marinade and brush it on a plate, then put the fish, brush again with plenty of marinade and let the fish rest in the fridge for at least a couple hours. Eat it with a good white bread. 
If you'd rather eat fried anchovies, invert the first in a mixture of flour or bread crumbs seasoned with salt and pepper. Then fry in a small pot with sunflower oil.Fry a small portions of fish at a time and place the fish to drain the grease on absorbent paper. It is simply the best snack in the world and should be eaten with the fingers. No sophisticated table manners here, please.
If you want to cook the beautiful red tuna, cut it across into not too thick slices. Fry these slices 2-3 minutes on each side, so that they are still red inside. Otherwise they become dull and dry. Eat it with potatoes or bread or just a nice green salat.