fredag den 21. december 2012

Symbolik, retorik og frihedskamp / Symbolism, rhetoric and fight for freedom

Jeg sad og syede på min "hummer", som en dag skal blive til en rygsœk.
I was working on my "lobster" that will one day become a bag.

Så kom jeg til at tœnke på min mor, som også lavede en masse håndarbejde.
Then I came to think about my mother who also did a lot of needle work.
Her er min mor 18 år gammel og med både kørekort og egen bil i 1933! Stœrk dame!
This is my mother 18 years old with drivers license and her own car in 1933! Tough lady!

Blandt andet lavede hun denne stramaj af restegarn i årene lige før og under 2. verdenskrig.
Among a lot of other things she made this canvas with left over yarn in the years just before and during World War 2.

Alt var knapt inklusive ytringsfriheden, men så kunne man tale gennem symbolik. Se bare her:
Everything was hard to get even freedom of expression but then you could speak through symbols. Have a look:

7

9

13
KAOS, SOS, det danske flag (Dannebrog), ankre og hjerter og meget mere, ja sågar et hagekors
KAOS, SOS, the danish flag (Dannebrog), anchors and hearts and a lot of other stuff even a swatika
Her er min far. Han var politibetjent under 2. verdenskrig.
This is my father. He was a police officer during World War 2.

Her er hans officielle legitimationskort.
This is his official ID card

Her står:
"Alle polititjenestemœnd og reservepolitibetjente der ikke har afleveret pistoler og ammunition,
skal aflevere begge dele på politistationen i Roskilde onsdag den 20. september 1944 i tiden mellem kl. 11 - 12.
I modsat fald vil De af den tyske Vœrnemagt blive betragtet som sabotør.
Politimesteren i Roskilde m.v. den 19. september 1944."


Here it says:
"All police officers and policemen who have not redelivered guns and ammunition,
must dispose both at the police station in Roskilde Wednesday September 20th 1944 between 11 - 12 a.m.
Otherwise you will of the German Wehrmacht be considered saboteur.
Chief Constable of Roskilde, etc. September 19th 1944"

I stedet for at følge ovenstående instruks gik min far under jorden og benyttede sig af dette falske legitimations kort.
Instead of obeying orders my father went underground using this false ID card 


og dette og gennem tiden indtil befrielsen den 4. - 5. maj 1945 et par stykker mere som er forsvundet.
and this and throughout the time until the liberation May 4th-5th 1945 a couple of others more that have gone lost.
Det var en hård tid for mine forœldre under krigen. Mens min far var "under jorden", var min mor ladt alene med min bror (født i 1940) og min søster (født i 1943) alene. Hun havde arbejde som frisør (måske havde hun egen salon?) og var også en del af Modstandsbevœgelsen, hvor hun delte illegale blade og ind imellem våben ud.
Jeg blev født i 1956 og allerede i 1965 døde min far efter lang tids sygdom. I dag ville han helt sikkert vœre blevet diagnosticeret med  Posttraumatisk Stresssyndrom. Det var en ukendt diagnose i 1965. Heldigvis havde min mor et bedre helbred og døde først i 2003.

It wasa hard time for my parents during the war. While my father was "underground" my mother had to take care of my brother (born 1940) and my sister (borne 1943) alone. She was a hairdresser (maybe she had her own salon?) and was as my father a part of the resistance handing out illegal posters and sometimes weapon.
I was born in 1956 and already in 1965 my father died after having been ill for many years. Today I am sure that he would have been diagnosed with Post traumatic stress disorder. It was unknown in 1965.
Fortunately my mother was in better health and did not die until 2003.

onsdag den 12. december 2012

Glœdelig Vinter / Merry Winter

Vores trofaste duepar og alle de andre fugle fryser med anstand i œbletrœet.
Our pidgins and all the other birds are freezing in the apple tree

Det er heller ikke meget, man får cyklet på motionscyklen.
There is not a lot of bicycleling going on.

I drivhuset er der de fineste kniplingsgardiner, for spindelvœvene fra i sommer er julepyntet med frost.
In the green house there are the finest lace curtains.
The spiders webs from last summer are garnished for Christmas with frost

Smukt er det jo, når alt er dœkket med fin hvid sne.
So pretty when covered in white snow.

Og her er alle mine krukker, som står og venter på forår.
And here are all my pots waiting for spring.

lørdag den 24. november 2012

tiden flyver og det skal vi også snart / Time flies and so are we soon

Men inden skal I lige have lidt godbidder til øjet. Her er marcipanpigen igen.
But first some pleasures for the eye. This is the marcipan girl again.


Hun kan godt lide mine roser og heldigvis har denne ingen torne.
She likes my roses and fortunately this one has no thornes.
Mens vi piger havde andre ting at gøre så som pileflet og strikning, har Teddy haft tid til at lave langbuer. Faktisk kan man sige, at han var så lidenskabeligt koncentreret med at lave buer, at han glemte at bruge støvmaske. Han har hostet siden, men buerne er smukke. Se bare her!

While we girls had other things to do like willow work and knitting, Teddy spend time to make longbows. Actually you could say that he was so passionately and concentrated making bows that he forgot to wear a dustmask. He has been coughing since but the bows are beautiful. Have a look!

4 buer og et par pile er det blevet til
4 longbows and a couple of arrows


Denne bue er lavet af eet stykke kastanjetræ, men nogle gange spænder man
buen for hårdt og så må der forstærkes med tacklinger.
This bow is made by one piece of wood but some times you bend your bow so hard that it breaks.
Then you have to reinforce with tackles

Han har også haft tid til at lave dette stykke oliventræ til mig.
Jeg står  ofte tilbage med en halv citron eller et halvt pillet løg og hvis jeg lægger det i køleskabet,
så glemmer jeg at bruge det. Nu kan jeg lægge det under to omvendte glas på et smukt stykke træ
og så kan det samtidig pynte på køkkenbordet.

He also found time to make me this piece of olive wood.
Often I have half a lemon or halv an onion left over and if I put it in the frigo I forget to use it.
Now I can put it under two glasses up side down on at beautiful piece of wood and at the same time
have a nice decoration on my kitchen table.
Her er billeder af nogle af mine færdige (og ufærdige) strikkeprojekter:
Here are some of my finished (and unfinished) knitting projects:

En hat og et halstørklæde til Martha (1 år gammel). Hendes storesøster Giulia fik "Happy Hen" trøjen
og jeg har hørt at størrelsen var perfect og at hun er meget glad for den
A hat and a scarf for Martha (1 year old). Her big sister Giulia got the Happy Hen sweater
 and I heared that it fits her perfectly and that she is very happy for it.

Nej, det er ikke en strømpe. Det er et rullet sjal, som også bliver til en gave. Jeg siger ikke hvornår.
No this is not a sock. It is a shawl and will be a gift too. I will not tell you when.

Kan I huske den her?
Do you remember this one?

Nu har jeg lavet næsten nok til at lave min solbadestol om til en varm hyggelig vinterlænestol.
Now I almost made enough to turn my chair for sunbathing into a warm cosy winter armchair.

Her er mit seneste projekt. Støvle toppe/kanter! og de er til mig.
This is my latest project. Boot toppers! And they are for me.
Tak for endnu en sæson til disse to trofaste strikkevenner.
And thank you to these two faithful knitting friends.

Nåja, så er der jo også mit valmuesjal. ....... Jeg har strikket  11 omgange og er nu oppe på 324 masker.
Jeg skal slutte med 514 masker og jeg tager 2 masker ud på hver omgang. Lad mig se! 514 minus 324. Så er der 190 omgange tilbage. Hvis jeg så strikker 11 omgange i hver sæson er det lig med 22 omgange om året (og her ignorerer vi fuldstændig den kendsgerning, at hver omgang bliver længere og længere) så er sjalet færdigt om ca. 8 år. Nånej!
Der skal jo også hæftes en million ender og strikkes kanter. Jamen så lad os sige om 10 år.
Måske skulle jeg til at tage mig lidt sammen?

Oh yes and then there is may shawl with poppies..... I have knitted 11 rounds and now there are 324 stiches. I am going to end up having 514 stiches and I increase with 2 stiches every round. Lets do some math:
514 minus 324 is 190 rounds left. 11 rounds a season means 22 rounds a year (and here we totally ignore the fact that every round is getting bigger and bigger). Så this shawl will be finished in approximately  8 years. No wait, there are also all the ends to sew and the edges to knit. Alright then lets say 10 years.
Maybe I should just pull myself together from the inside.

tirsdag den 13. november 2012

Efterårssysler / Autumn adventures

En gang imellem tager vi fri og tager ud i det blå.
Sometimes we take time off to just go.

.
Enten tager vi madpakke med og sætter os på havnen i Arma.
Sometimes we bring our picnic to the harbour in Arma.

Eller også tager vi op på toppen til Colle di Melosa.
Og strikketøjet er altid med.
Or we go to the top to Colle di Melosa.
And I always bring my knitting.


Mens Teddy nærstuderer naturen (læs svampe)
While Teddy is making field studies of the nature (read mushrooms)

sidder jeg på min stol og nyder udsigter mens jeg "får noget fra hånden"
I sit on my chair enjoying the views and getting something done.
Her er min stol igen
This is my chair again

med nye udsigter
with new views


Samme stol med næsten færdig hæklet hat og halstørklæde til Martha, som fylder 1 år i morgen.
Same chair with almost finished crochet hat an scarf for Martha. She will be 1 year old tomorrow.

Og ny udsigt til Tenardo-søen, som er en kunstigt anlagt sø. Her må man slet slet ikke gå ned,
for der er meget hemmeligt og  der  er både et militæranlæg og alt muligt.
And a new view of Lake Tenardo. A dammed lake in an area where it is totally forbidden to go.
It is very very secret and there is also a military installation.


I øjeblikket er der gang i Montaltos eneste vanddrevne olivenmølle.
Right now the only waterdriven olive oilmill left in Montalto is working

Der er nu noget specielt ved at se de gamle teknikker fungere særdeles effektivt.
Vand fra bjergene, ledt hen til en rende, som så "fodrer" det store møllehjul. Hvor svært kan det være?
Og tænk! Det forurener ikke og slutproduktet fra olieproduktionen bruges brændsel.
I think it is wondeful to see that the old tecnics still work. And indeed very well.
Water from the mountains is led to a trough feeding the big millwheel. How hard can it be?
It does not pollute and the final leftovers from the oil production is used for heating.


tirsdag den 30. oktober 2012

Lutter smukke sager / Beauty

Mine roser på terrassen er gået amok med blomster. Nok til en portion rosensirup.
My roses are still blooming on my terrace. Enough to make a portion of rose syrup.
Her er Gertrude Jekyll
This is Gertude Jekyll
og her Scheewitschen, som hele tiden har knopper i alle stadier
and this is Schneewitschen that all the time has all stages of rosebuds
The Generous Gardner lever også op til sit navn og hovederne er så tunge at blomsterne vender nedad.
The Generous Gardner lives up to his name and the flowers are so heavy.
Denne lille rosenknop hedder Sara og er lavet af marcipan.
This little rosebud is called Sara and is made of marcipan
Her er hendes forældre.
Here are her parents
Og her er Babbo Natale (julemanden) i gang med at lære barnet at svømme.
And this is Babbo Natale (Father Christmas) teaching the child to swim.

Og så er der fuldmåne med Corona.
Also we have a full moon with Corona
Og den første sne er faldet på Sacarello.
And the first snow has fallen on Sacarello.