fredag den 21. december 2012

Symbolik, retorik og frihedskamp / Symbolism, rhetoric and fight for freedom

Jeg sad og syede på min "hummer", som en dag skal blive til en rygsœk.
I was working on my "lobster" that will one day become a bag.

Så kom jeg til at tœnke på min mor, som også lavede en masse håndarbejde.
Then I came to think about my mother who also did a lot of needle work.
Her er min mor 18 år gammel og med både kørekort og egen bil i 1933! Stœrk dame!
This is my mother 18 years old with drivers license and her own car in 1933! Tough lady!

Blandt andet lavede hun denne stramaj af restegarn i årene lige før og under 2. verdenskrig.
Among a lot of other things she made this canvas with left over yarn in the years just before and during World War 2.

Alt var knapt inklusive ytringsfriheden, men så kunne man tale gennem symbolik. Se bare her:
Everything was hard to get even freedom of expression but then you could speak through symbols. Have a look:

7

9

13
KAOS, SOS, det danske flag (Dannebrog), ankre og hjerter og meget mere, ja sågar et hagekors
KAOS, SOS, the danish flag (Dannebrog), anchors and hearts and a lot of other stuff even a swatika
Her er min far. Han var politibetjent under 2. verdenskrig.
This is my father. He was a police officer during World War 2.

Her er hans officielle legitimationskort.
This is his official ID card

Her står:
"Alle polititjenestemœnd og reservepolitibetjente der ikke har afleveret pistoler og ammunition,
skal aflevere begge dele på politistationen i Roskilde onsdag den 20. september 1944 i tiden mellem kl. 11 - 12.
I modsat fald vil De af den tyske Vœrnemagt blive betragtet som sabotør.
Politimesteren i Roskilde m.v. den 19. september 1944."


Here it says:
"All police officers and policemen who have not redelivered guns and ammunition,
must dispose both at the police station in Roskilde Wednesday September 20th 1944 between 11 - 12 a.m.
Otherwise you will of the German Wehrmacht be considered saboteur.
Chief Constable of Roskilde, etc. September 19th 1944"

I stedet for at følge ovenstående instruks gik min far under jorden og benyttede sig af dette falske legitimations kort.
Instead of obeying orders my father went underground using this false ID card 


og dette og gennem tiden indtil befrielsen den 4. - 5. maj 1945 et par stykker mere som er forsvundet.
and this and throughout the time until the liberation May 4th-5th 1945 a couple of others more that have gone lost.
Det var en hård tid for mine forœldre under krigen. Mens min far var "under jorden", var min mor ladt alene med min bror (født i 1940) og min søster (født i 1943) alene. Hun havde arbejde som frisør (måske havde hun egen salon?) og var også en del af Modstandsbevœgelsen, hvor hun delte illegale blade og ind imellem våben ud.
Jeg blev født i 1956 og allerede i 1965 døde min far efter lang tids sygdom. I dag ville han helt sikkert vœre blevet diagnosticeret med  Posttraumatisk Stresssyndrom. Det var en ukendt diagnose i 1965. Heldigvis havde min mor et bedre helbred og døde først i 2003.

It wasa hard time for my parents during the war. While my father was "underground" my mother had to take care of my brother (born 1940) and my sister (borne 1943) alone. She was a hairdresser (maybe she had her own salon?) and was as my father a part of the resistance handing out illegal posters and sometimes weapon.
I was born in 1956 and already in 1965 my father died after having been ill for many years. Today I am sure that he would have been diagnosed with Post traumatic stress disorder. It was unknown in 1965.
Fortunately my mother was in better health and did not die until 2003.

1 kommentar:

Olive Knitting sagde ...

what a beautiful post. I wish I could have met your parents. I really wish your mom could have joined us in the knitting group!