lørdag den 30. oktober 2010

winter serial 2Overalt i Middelhavsområdet, finder du klokkelyng. (Latin: Erica arborea). Klokkelyng vokser vildt og kan blive op til 6 meter høj. I april blomstrer den med fine små hvide blomster, og efterlader dig indtrykket af et tyndt lag ny sne. Det er virkelig et smukt syn.
I løbet af 40 til 100 år, skaber klokkelyngen en bowle eller knold ved jordoverfladen. Formålet med den er at bruge den som vandreservoir, da sommeren i Middelhavsområdet er meget varmt og tørt. Det er træet fra denne bowle, der kaldes Bruyere (fransk) eller Briar (engelsk).
De fleste piber er lavet af bruyere, fordi dette træ er meget kompakt og let og ikke brænder, når du ryger. Den bedste bruyere man på klokkelyng fra bjergene, men det vokser overalt i middelhavsområdet, endog meget tæt på strandene. Det allerbedste bruyere får man sandsynligvis fra Korsika, på grund af det særlige klima der.
Bruyere bowlerne kan måle op til 50 cm i diameter, men de fleste af dem er omkring på størrelse med et kålhoved. Formen og overfladen ligner en selleri.
Du kan høste bowler i alle middelhavslande, men det meste af det kommer fra Grækenland, Spanien, Italien og Frankrig.
Mange mennesker tjente før i tiden gode penge på at grave bowlerne op og skære dem i mindre stykker, så man kunne bruge dem til forskelligt kunsthåndværk, deriblandt piber. Desværre er der ikke mange i vore dage, som har  til dette arbejde. Lønnen er ikke høj for dette arbejde og social velfærd er gået op. Det betyder, at det generelt er svært at få ordentligt bruyere.
Træskæreren, som Teddy køber bruyere fra, kommer fra en familie, der har mestret kunsten at skære langt tilbage i tiden. Han får sin bruyere fra Toscana, Grækenland, Korsika og Spanien også. Da hans familie startede som træskærere, beskæftigede de 5 - 6 mand på deres fabrik. Nu er der kun arbejde til far Pippo og søn Mimmo Romeo. Ikke fordi de ikke kan sælge det, men fordi de ikke kan få nok bruyere. Og jo mindre der bliver brudt, jo mindre er chancen for at finde den bedste bruyere, som pibemagerne skal bruge. Det betyder, at prisen for den bedste er steget en hel del.

Mimmo, Teddy og David på Briar jagt
Mimmo, Teddy og David Briar hunting

All over the Mediterranean area, you find “Erica”. (Latin: Erica Arborea). Erica grow wild and sometimes grows up to 10 feet tall. In April Erica blossoms with fine little white flowers, and leaves you the impression of a thin crispy layer of new snow.That is truly a beautiful sight.
Over a period of 40 to 100 years, the Erica creates a burl at ground level. The purpose of the burl is to preserve water, since summertime in the Mediterranean area is very hot and dry.
Most pipes are made from Briar, because this wood is very light, compact and doesn`t burn when you smoke. The best Briar you`ll find on Erica from the mountains, but the Erica grows everywhere in the Mediterranean area, even very close to the beaches. The very best Briar you probably get from Corsica, due to their special climate.
The “Briar” burls can measure up to 24 inches in diameter but most of them are around the size of a cabbagehead. The shape and the surface looks like a celeriac.
You can harvest the burls in all of the mediterrainian countries but most of it comes from Italy, Greece, Spain and France.
A lot of people used to make good money digging up the burls and cut them in sizes so that others could turn these blocks into handcrafts. Unfortunately it now looks like nobody wants to do this hard work any
more. The wages have gone down and social welfare has gone up. This means that it generally is hard to get any briar and espescially good briar.
The woodcutter from whom Teddy buys his briar comes from a family that has mastered the art of woodcutting since way back. This woodcutter gets his briar from Toscana, Greece, Corsica and a little from Spain too. When his family started as woodcutters they employed 5 - 6 people in their factory. Now there is only work for father Pipo and son Mimmo Romeo. Not because you can`t sell the “Briar” but simply because they cannot get enough. The less “Briar” you dig, the less chances you have for finding the best “Briar”, that ther pipemakers need. This means that the price for the best briar has gone up a great deal.

tirsdag den 19. oktober 2010

Winter serial 1

I mange år var jeg sikker på, at jeg ville finde et forlag, som ville udgive min fantastiske kogebog. Det var åbenbart kun mig selv, der syntes den var så fantastisk for jeg fik ikke andet end afslag på mine forespørgsler. Nu udkommer den så om man så må sige "på eget forlag", nemlig her på min blog
God fornøjelse!

For many years I was sure that I would find a publisher, who would publish my fantastic cook book. Obviously I was the only one who thought it was fantastic, because every time I sent it to a publisher, it was refused. Now I publish it "at my own expense" here on this blog
Have fun!


Ideen til denne bog blev til i april måned 1998 hvor min mand, som er pibemager, rejste til Italien og Korsika for at skrive en bog om hvordan en pibe bliver til, fra man graver bruyere-roden op, helt frem til der kommer en pibe ud af den.
Jeg var med på rejsen, og fordi vi på turen fik så meget dejlig mad, tænkte jeg, at lidt af den magiske atmosfære ved turen kunne formidles til piberygere og andet godtfolk ved at skrive en kogebog med retter fra de egne, hvor klokkelyngen, som bruyeren kommer fra, vokser vildt og dejligt. Og samtidig kort beskrive, hvordan man egentlig laver sådan en pibe.
Retterne er fra det italienske område Ligurien og fra den franske ø Korsika.
Der er også retter, som vi selv komponerede af de råvarer, som vi kunne få friske på den tid af året.
Jeg håber, du vil få glæde af de små historier om pibefremstilling og af de lækre retter.

Velbekomme eller som de siger i Italien: Buon AppetitoThe idea writing this book, was born in April 1998. My husband Teddy - who is the pipe-maker - traveled to Italy and Corsica, eagerly taking notes of the whole pipe-making process from digging up the “Briar-roots”,through the cutting, conserving and transport of the roots and finally carving, polishing and finishing the pipe itself.
I - the wife - joined him on this trip, and during our stay, we had a lot of exquisite food. What a wonderful time we had, and there it was!! The thought of combining these recipies from the homeland of the “briar-roots” with the pipe-making process.
The result of this magic, I share with you in this cookbook.
The recipies are typically from Liguria in Italy, where Teddy`s friend and woodcutter Mimmo lives. Some of the recipies are modified by the pipemaker and his wife, taken the availability of ingredients and freshness into consideration.
I hope you will enjoy reading the story about a “briar-root” transforming into a pipe. Please try out the recipies and hope-fully you will enjoy the food as much as we did.

Buon Appetitomandag den 4. oktober 2010

Back in Denmark

Vi er tilbage i Danmark efter en dejlig ferie i Italien. og hvad er så det første syn, der møder os? Rigtigt gættet; tomater! Tomater i klasevis i vores drivhus. De er bare så fine og smager så godt. Ikke som de "kønsløse" kunstigt fremdrevne tomater, man nogen gange kan købe i supermarkedet. Vi plukker en lille kurvfuld hver dag.


We're back in Denmark after a wonderful vacation in Italy. and then what's the first sight we see? Correct; tomatoes! Loads of tomatoes in our greenhouse. They're just so good and taste so sweet. Not like the "sexless" artificially driven tomatoes, you sometimes can buy at the supermarket. We pick a small basket full every day.Og så de fine Bishops Crown chilier og de sidste duftende engelske roser. Det er dejligt at sidde i det drivhus og strikke og kunne holde varmen på trods af blæst og kun 12 - 15 graders varme udenfor. Bare en lille smule sol, så er der 20 - 25 grader i drivhuset.

And the delicate Bishops Crown Chilies and the fragrance from the last English Roses. It's nice to sit in the greenhouse, knitting and keeping warm despite the wind and only 12 - 15 C  outside. Just a little bit of sun and you have 20 - 25 C inside the greenhouse.I baghaven høster vi æbler og nødder og i skoven er der stadig en del Karl Johan svampe, pighatte, de sidste kantareller og de første tragtkantareller og sort trompetsvamp.


In the backyard we harvest apples and nuts and in the forest there are still some Bolitus, hedgehog funghi , the last chanterelles and the first chanterelles infundibuliformis and Horn of plenty (the black one).


De her er IKKE spiselige, men utroligt smukke

These are NOT edible but never the less very very pretty