lørdag den 30. oktober 2010

winter serial 2Overalt i Middelhavsområdet, finder du klokkelyng. (Latin: Erica arborea). Klokkelyng vokser vildt og kan blive op til 6 meter høj. I april blomstrer den med fine små hvide blomster, og efterlader dig indtrykket af et tyndt lag ny sne. Det er virkelig et smukt syn.
I løbet af 40 til 100 år, skaber klokkelyngen en bowle eller knold ved jordoverfladen. Formålet med den er at bruge den som vandreservoir, da sommeren i Middelhavsområdet er meget varmt og tørt. Det er træet fra denne bowle, der kaldes Bruyere (fransk) eller Briar (engelsk).
De fleste piber er lavet af bruyere, fordi dette træ er meget kompakt og let og ikke brænder, når du ryger. Den bedste bruyere man på klokkelyng fra bjergene, men det vokser overalt i middelhavsområdet, endog meget tæt på strandene. Det allerbedste bruyere får man sandsynligvis fra Korsika, på grund af det særlige klima der.
Bruyere bowlerne kan måle op til 50 cm i diameter, men de fleste af dem er omkring på størrelse med et kålhoved. Formen og overfladen ligner en selleri.
Du kan høste bowler i alle middelhavslande, men det meste af det kommer fra Grækenland, Spanien, Italien og Frankrig.
Mange mennesker tjente før i tiden gode penge på at grave bowlerne op og skære dem i mindre stykker, så man kunne bruge dem til forskelligt kunsthåndværk, deriblandt piber. Desværre er der ikke mange i vore dage, som har  til dette arbejde. Lønnen er ikke høj for dette arbejde og social velfærd er gået op. Det betyder, at det generelt er svært at få ordentligt bruyere.
Træskæreren, som Teddy køber bruyere fra, kommer fra en familie, der har mestret kunsten at skære langt tilbage i tiden. Han får sin bruyere fra Toscana, Grækenland, Korsika og Spanien også. Da hans familie startede som træskærere, beskæftigede de 5 - 6 mand på deres fabrik. Nu er der kun arbejde til far Pippo og søn Mimmo Romeo. Ikke fordi de ikke kan sælge det, men fordi de ikke kan få nok bruyere. Og jo mindre der bliver brudt, jo mindre er chancen for at finde den bedste bruyere, som pibemagerne skal bruge. Det betyder, at prisen for den bedste er steget en hel del.

Mimmo, Teddy og David på Briar jagt
Mimmo, Teddy og David Briar hunting

All over the Mediterranean area, you find “Erica”. (Latin: Erica Arborea). Erica grow wild and sometimes grows up to 10 feet tall. In April Erica blossoms with fine little white flowers, and leaves you the impression of a thin crispy layer of new snow.That is truly a beautiful sight.
Over a period of 40 to 100 years, the Erica creates a burl at ground level. The purpose of the burl is to preserve water, since summertime in the Mediterranean area is very hot and dry.
Most pipes are made from Briar, because this wood is very light, compact and doesn`t burn when you smoke. The best Briar you`ll find on Erica from the mountains, but the Erica grows everywhere in the Mediterranean area, even very close to the beaches. The very best Briar you probably get from Corsica, due to their special climate.
The “Briar” burls can measure up to 24 inches in diameter but most of them are around the size of a cabbagehead. The shape and the surface looks like a celeriac.
You can harvest the burls in all of the mediterrainian countries but most of it comes from Italy, Greece, Spain and France.
A lot of people used to make good money digging up the burls and cut them in sizes so that others could turn these blocks into handcrafts. Unfortunately it now looks like nobody wants to do this hard work any
more. The wages have gone down and social welfare has gone up. This means that it generally is hard to get any briar and espescially good briar.
The woodcutter from whom Teddy buys his briar comes from a family that has mastered the art of woodcutting since way back. This woodcutter gets his briar from Toscana, Greece, Corsica and a little from Spain too. When his family started as woodcutters they employed 5 - 6 people in their factory. Now there is only work for father Pipo and son Mimmo Romeo. Not because you can`t sell the “Briar” but simply because they cannot get enough. The less “Briar” you dig, the less chances you have for finding the best “Briar”, that ther pipemakers need. This means that the price for the best briar has gone up a great deal.

Ingen kommentarer: