onsdag den 15. september 2010

live from my terrasse in Montalto

Det du læser fra nu af er skrevet den 15. september 2010.

Ind imellem ser vi skovbrande i vores område, men der har været ret fredeligt i år. Indtil i dag eller rettere i skrivende stund.
Jeg hørte sirener, gik ud på terrassen, så det var brandbiler, vendte mig om og blev mødt af dette syn

What you are about to read is written on September 15th 2010

Sometimes vi have big fires in the woods in the mountains, but this year has been rather peaceful. Until today or rather as I write.
I heard the sirens, went to my terrasse, saw that it was the fire department, turned to the mountains behind me and saw this
Et par sekunder senere så det sådan her ud
med meterhøje flammer.

A couple of seconds later, it looked like this with very high flames

Så kom der 2 af dem her

Then 2 of these came


Den ene hentede vand i Middelhavet 14 km væk.
Den anden hentede vand i en stor regnvandssilo ved vores hus, som ellers bruges til at vande afgrøder med.
One of them brought water for the Mediterranean nearby. The other one got the water from a rainwater tanks close to our house. Usually the tanks contain water for watering plants.

Men trods det så det 5 minutter senere således ud

In spite of that 5 minutes later, it looked like this
Og nu ved vi hvor lang tid, det tager at afbrænde en hel bjergside fra fod til top. 20 sekunder!!!!

And now we know how long it takes to burn down a whole hillside from buttom to top. 20 seconds!!!!

Og det blev ved
And it went onOg yderligere en vandflyver blev sat ind.
And another plane cameOg en militærhelikopter med større vandbeholder blev sat ind

And a helicopter from the military with a bigger watertank came


Det hele startede omkring middagstid og først ved ni-tiden om aftenen fløj den sidste helikopter sin sidste vandladning, om man så må sige.

It all started around noon and not until 9.00 pm the last helicopter unloaded the last tank of water

Det er første gang, jeg har været skrivende reporter og øjenvidne. Det tror jeg ikke, jeg egner mig til. Der bor mennesker på den skråning og der er dyr i skoven eller måske skulle jeg hellere skrive boede og var.
Slutsynet var ikke kønt. En totalt afbrændt bjergside. 

It is my first time as a writing reporter an eye witness. I dont think I am suited for that. People and animals are living on that hill side or should I say lived. I hope there were no casualties.
A naked hillside after a fire is not a pretty sight.  


1 kommentar:

Olive Knitting sagde ...

I saw those helicopters. I didn't realize the fire was so close to you guys. Scary.