onsdag den 12. januar 2011

winter serial 18

Pibespidsen er oftest lavet af ebonit, men man kan også bruge kunstrav, som i virkeligheden er en to-komponent lim med en smuk gylden farve som rav eller cumberland, som er ebonit tilsat forskellige farver.
Tappen af spidsen, som skal tilpasses pibehalsen, drejes først. 


Herefter laves selve formen af spidsen. Formen vælges så den matcher piben. En kraftig pibe skal også have en kraftig spids og omvendt skal en slank elegant pibe have en slank elegant spids. Røgkanalen bores og til sidst laves bideslids. 


Nu er pibespidsen klar til at blive poleret. Det sker ved polerbænken, som er en roterende stofpude, hvor der er voks på. 
Senere skal selve pibehovedet poleres, men først skal det farves. 
Skal spidsen være lige, skal den kun poleres. Skal den derimod være krum, bøjes den efter at være varmet op over en varmepistol. Ebonit er en slags gummi, så det behøver ikke at varmes så længe før det bliver blødt nok til at forme. Det er heller ikke ret lang tid om igen at køle af, så man skal bare holde spidsen i den ønskede facon i hånden i kort tid, så er den klar.
Til pynt kan man sætte mellemstykker ind mellem pibehoved og spids af f. eks. buksbom, pukkenholt, sølv, guld eller horn.
Selve pibehovedet og pibehalsen pudses færdig på båndpudseren med finere og finere sandpapir og efterpudses derefter i hånden med det fineste sandpapir til piben er glat som en barnenumse. 


Håndpudsningen foregår ofte gående, mens pibemageren glad fløjter med på en munter melodi i radioen. Eller han sætter sig ud i solskinnet på trappen til det lille værksted. Men også i denne sidste del af pudsningen kan der dukke fejl op i træet og så ser pibemageren pludselig alt andet end glad ud i ansigtet. Det er dog ikke så tit, at der så sent i tilblivelsen dukker fejl op, heldigvis.


The mouthpiece is usually made of ebonite. But you can also use artificial amber which is in fact a kind of glue, with a beautiful golden colour like real amber or Cumberland which is ebonite added different colours.
First the tenon of the mouthpiece that has to fit the schank is fixed. Then you make the form of the mouthpiece. You choose a form that matches the pipe. A heavy build pipe needs a heavy build mouthpiece. On the contrary, a slim elegant pipe, needs a slim elegant mouthpiece. Finally you drill the flue, and now the mouthpiece is ready to be polished. For this you use a rotating piece of cotton with wax. Later on you polish the pipehead too, but first you need to colour it.
Back to the mouthpiece. If it is a straight mouthpiece, you just have to polish it. But if you want a bended one, you warm up the mouthpiece gently. Ebonite is a kind of rubber, so it does not have to be heated for very long, to shape it the way you want. When you have the shape you want, you just keep it there until the ebonite has cooled off again. It only takes a few minutes.
For decor you can add pieces of buxwood, pokkenholdt, silver, gold or bone between the pipehead and the mouthpiece.
The pipehead and the schank is finished on the band polisher using finer and finer sandpaper. Finally you polish with the finest sandpaper by hand, until the pipe is smooth like a baby´s skin. Often Teddy sits on the stairs in front of his workshop, doing this work. That is of course only, when the danish weather allows it! And very often he whistles because, at this stage almost nothing can go wrong with the pipe. Should it happen you will see how fast a pipemaker can change the look on his face.

Ingen kommentarer: