fredag den 26. november 2010

winter serial 6

Som sagt er der hård konkurrence mellem de sociale ydelser, og den løn man kan tjene ved at grave rødder op. En stor del af den arbejdsstyrke, som stadig arbejder med at grave rødder op kommer fra Algier og Marokko. Hele dagen går disse folk og graver knolde op og samler dem i kuler, hvor de kan ligge uden at tørre ud i løbet af dagen. Om aftenen bliver knoldene hentet af små lastbiler og kørt til et køligt, fugtigt lager, hvor de ligger og venter på at blive solgt til træskæreren.
Det er meget vigtigt, at knoldene ikke bliver tørre, for så sprækker de. Derfor vandes de flittigt indtil de skal skæres ud på skærerens værksted.

As I mentioned earlier there is very hard competition between social security and the wage you can get by digging up “Briar roots”. A lot of the people who is still working with digging “Briar” comes from Algier or Marocco. All day they work, digging up roots and putting them in pits so that the roots do not dry and crack. In the evening the roots are picked up by small trucks and taken to a cool humid storehouse. They stay here until the woodcutter comes to buy them. It is very improtant that the burls does not dry up. So you have to water them a lot lying in the storehouse, Otherwise they will crack.Hos træskæreren skæres knoldene over i blokke.

The woodcutter cuts the burls into blocks of different sizes depending of what you are going to use it for.


Blokkene har forskellig facon alt efter, hvad de skal bruges til. De bedste blokke, som kaldes plateau-blokke, er de mest attraktive for pibemagere, som laver piber i hånden. Plateau-blokken er kendetegnet ved, at den ru bark er bevaret. Jo mere nopret og ruflet overfladen er, jo mere Bird-eye er der i blokken og jo tættere sidder åretegningen på den færdige pibe. Åretegningen kaldes også for Straight-grain.

The best blocks is called Plateau-blocks and they are the most attractive blocks for the pipemaker who customize pipemaking. You can easily spot a plateau block by looking at the rough bark on the out-
side of the block. The more rough, the more beautiful a birdeye underneath and the closer the straight grain.

Det er en kunst at skære knoldene ud, så den flotteste åretegning bliver tilgængelig, og træskæreren bruger da også næsten lige så meget tid på at studere blokken og dens struktur som til at skære den ud.
De blokke, hvor barken ikke er bevaret sælges for det meste til pibefabrikker.
Bruyere bruges også til mange andre ting for eksempel cigar-etuier, fyldepenne, æsker og små borde til Bonsaiplanter. Det sidste skud på stammen i anvendelse af Bruyere hos os er til pileflet.

It really is an art, to cut the burls the way where you get the best grain, and when you look at a woodcutter cutting, he spends almost as much time studying the structure of the burl as cutting it.
The blocks where the bark is not preserved are mostly sold to pipe factories.
You can also use the “Briar” to make cigar holders, pens, boxes and small tables for Bonsai plants.My latest use of Briar is for willow work.


Ingen kommentarer: