onsdag den 25. august 2010

the very best part of a lobster


Middelhavet er rigt på en masse fisk og skaldyr og det er ikke nær så dyrt at købe som i Danmark. Her er en velvoksen hummer til 20 Euro. 
Nogle mener, det bedste ved en hummer er halen, andre at det er kløerne. Efter vores mening er det allerbedste ved en hummer leveren, som ligger som en grøn mos bag i hovedet. Når vi serverer hummer følger der således altid en teske med til at skrabe denne mos ud først og spise med stor andægtighed. Smagen er bedre end den fineste Fois Gras. Når man køber hummer på en restaurant er leveren som regel væk. Hvor mon den bliver af?

The Mediterranean Sea is rich in a lot of seafood and it is not nearly as expensive to buy as in Denmark. This is a  big lobster for only 20 Euro.
Some think the best part of a lobster is the tail, others that it is the claws. In our opinion, the best part of a lobster is the liver, located as a green puree behind the head. Therefore when we serve lobster you will always have a teaspoon for scraping out the liver and eat it as the first part with pure delightThe taste is better than the finest Fois Gras. When buying lobster at a restaurant is the liver is usually gone. I wonder whereto?
Nå men ellers så spiser man jo sådan en hummer med et godt brød, citron og eventuelt en god mayonaise. Hvis man fortsætter med det gode brød og en fantastisk ost, som for eksempel en vellagret Pecorino eller den nye kastanjebladslagrede lækkerbidsken (formaggio cuscinato in foglie di castagna), vi lige har opdaget, så er man faktisk mæt. Man kan selvfølgelig bruge en hvilken som helst ost, bare det er en man kan lide.

Eat the lobster with a good bread, lemon and perhaps a good mayonnaise. If you are still hungry, continue with the good bread and a fabulous cheese, like a well seasoned pecorino or the new cheese seasoned in leaves from chestnut (formaggio cuscinato in foglie di castagna). Or for that matter any cheese you prefer.

Ingen kommentarer: