fredag den 25. september 2015

HØSTTID / HARVESTINGDe sidste ribs hænger til fuglene, mens vi drikker frisk ribssaft.

The last currants is for the bird, while we are drinking the fresh homemade juice.

Vores mindste æbletræ smider sine æbler i denne mængde HVER  2. DAG!!

Our smallest apple tree throws this many apples EVERY OTHER DAY! 

Vores famøse blommetræ, som jeg faldt ned fra, ældes heldigvis hurtigere end mig.
Der gror mos på det og dets grene er sprøde og knækker ved mindste vindpust.
Men som I kan se, vil det stadig gerne give mig søde saftige Victoriablommer

Our famous plum tree, the one I feel from, is aging faster that me.
Moss grows on it and its branches are fragile and break at the slightest puff of wind.
But as you can see, it still supports me with sweet juicy Victoria Plums

Vi har 2 hasseltræer og i det ene får vi hjælp til at plukke

We have 2 hazelnut trees and in one of them, we have foreign help to pick the nuts 

af ham her, som jeg med rent held,
formåede at indfange med kameraet på trods af, at han havde meget travlt.
Både vi og vores naboer har nu tusindvis af nødder begravet i vores græsplæner og blomsterbede.

by this guy, that I by pure luck managed to catch on camera in spite he was in a big hurry.
Now both we and our neighbors have thousands of nuts berried in our gardens

Endnu en stor svampehøst

Another big harvest of Bolitus 

Så stor, at Teddys waders måtte hvile sig i gyngestolen, eller rettere sagt

So big that Teddys waders had to rest in our rocking chair or more correctly

det var mere pga af denne fangst

that was because of this catch

En halv spandfuld

Half a bucket full

Vi tager lige bifangsten først
Lets look at the side catch first

og her er de så. Lækre store fjordrejer.

and here they are. Delicious and rather big shrimps you catch in fjords around Denmark

som selvfølgelig blev spist i vores skønne drivhus.

that was of course eaten in our beautiful green house

Ingen kommentarer: