lørdag den 25. december 2010

winter serial 12

En pibemager er en meget kritisk mand, som kender træets struktur. Han vil helst have plateau-blokke, det vil sige de blokke, hvor barken er intakt. Resten af blokkene er som regel ikke gode nok til at lave unika-piber af.Plateau-blokke er sjældne og svære at skære. Derfor er de også noget dyrere end fabriksblokkene. Som beskrevet før er der ikke ubegrænset valgmulighed. Dog er der ingen tvivl om, at træskæreren ved hvilke plateaublokke, der er særlige. Dem vil han gerne sælge til en lidt højere pris end de øvrige. Omvendt er der et begrænset antal perfekte plateaublokke til salg til den enkelte pibemager. Alle skal have mulighed for at komme hjem med blokke, som får stjernerne frem i deres øjne, så der er skabt basis for at de kommer igen.
Der går en hel del knolde til, før træskæreren har plateau-blokke nok til, at en pibemager kan rejse hjem med 50 eller 100 gode plateau-blokke.


A pipemaker is a very critical man, but knows the structure of the “Briar”. He prefers plateau blocks, the blocks where the bark is preserved. Other blocks usually are not good enough for “Unica pipes”.
Plateau blocks are rare, and hard to cut. They are also much more expensive. As I told you before, the pipemaker can`t choose. And yet there is no doubt, that the woodcutter knows the price for a good plateau block! Our woodcutter wants his customers to come back for more. So he makes sure, that there are unik blocks in every sack that he sells.
From a good burl you can make one, or if you are lucky two plateau blocks and not every burl is a good one. So you can imagine that it is very rare to find a plateau block. It takes a lot of burls.

Ingen kommentarer: