tirsdag den 21. december 2010

Winter serial 10

Efter lagringen er blokkene klar til salg. De fleste sælges til fabrikker, som laver piber eller andre rygeartikler, som cigaræsker, bordlightere og cigaretrør af dem.
De blokke, som der laves håndlavede piber af, har imidlertid en anden historie.
Her kommer pibemagerne ofte selv forbi og køber deres blokke direkte fra skæreren. Normalt får de ikke selv lov til at sortere i blokkene. I stedet siger de bare hvor mange blokke de er interesseret i at købe. Men under handelen får pibemageren lov til at røre ved blokkene. Derfor er det en god ting at være hurtig til at kunne skelne mellem en god blok og en perfekt blok, så de nærmest tilfældigt får sorteret lidt i blokkene alligevel. For træskæreren vil det være en dårlig forretning at sælge alle de perfekte blokke til den samme pibemager. Det vil få andre pibemagere til at føle sig snydt fra start og undlade at købe træ fra sådan en træskærer og dermed kan træskæreren få et problem med at få salg nok.


After having stored the blocks for about 6 month, they are ready for sale. Most of them are sold to factories, where they make pipes or other aritcles for smoking, like cigar boxes, table lighters or cigaret holders.
The blocks used for handcarved pipes have a different story. Very often the pipemaker himself, go to the woodcutter to buy the blocks. Usually the pipemaker is not allowed to choose. He just tells the woodcutter how many blocks he wants. Yet while buying the pipemaker gets a chance to touch the blocks, and often that is enough to spot a perfect block from a good block. But do not tell this to anybody!!! It would be bad business for the woodcutter, if a single pipemaker was allowed to have all the good blocks. That would make other pipemakers envious and go else where.

Ingen kommentarer: