torsdag den 4. oktober 2012

Ikke ligefrem stille dage i Clichy / Not quite quiet days in Clichy

Her er Konstantin fra Ukraine
Meet Konstantin from Ukraine


og Grant fra USA
and Grant from USA

Konstantin i dyb koncentration om at slibe på en pibe
Konstantin in deep concentration making a pipe

og Grant lige så koncentreret om at bore et hul i en pibe
and Grant as deeply concentrated drilling a whole in a pipe

mens jeg lavede en ny kurv til at hejse grøntsager fra naboerne op med.
while I was making a new basket for bringing up all the wonderful vegetables from our neighbors .


Kurvene virker fint. Her er høsten fra en tur langs floden.
(æbler, brombær, vilde fennikelfrø og slåen)

The baskets works fine. Here is the harvest from a trip by the river.
(apples, blackberries, wild fennelseems and blackthorn)

Og fra naboerne fik vi tomater, zucchini, grønne bønner, vindruer og et græskar af en ordentlig størrelse.
and from the neighbors we had tomatoes, zucchinies, beans, grapes and a pumpkin of a proper sizeog på et tidspunkt væltede regnen ned akkompagneret af et lille jordskælv
and at a point the rain was poring down accompagnied by a small earthquake

Men så kom solen igen og en guitar og en pibe skiftede ejermand.
Teddy kan ikke spille endnu og Grant ryger ikke endnu.

But then the sun came out again and a guitar and a pipe changed owner.
Teddy does not play yet and Grant does not smoke yet.

Her er Grant. Han har faktisk bygget den guitar, han spiller på.
Nu har han besluttet at han vil være tidligere guitarbygger og kommende pibemager.

This is Grant. He actually built the guitar that he is playing here.
Now he has decided to become a former builder of guitars and a future pipemaker.

Her er vores nabo Joe, som afprøver Grants guitar.
This is our neighbor Joe trying out Grants guitar.
Hvis Teddy kommer til at spille, som de to "drenge", så er det helt i orden med mig.
If Teddy becomes as good at playing the guitar as those 2 guys, then it is OK with me.

Ingen kommentarer: