torsdag den 15. marts 2012

Forårsfornemmelser / Spring feeling

Hver morgen kl. 06 bliver jeg i denne tid vækket af højlydte kærlighedserklæringer. Ikke fra min mand, men fra dem her.
Every morning at 6 a.m. I am awakened by loud declarations of love. Not from my husband, but from these guys.

Blådrosselen, som ud over sin sang spreder vinge- og halefjer fuldt ud,
inden han kaster sig ud over naboens tag i et frugtløst dyk i forsøget på at imponere sin udkårne.
The blue merle that apart from his singing tries to impress his lady by spreading his wings- and tailfeathers before he fearlessly through himself off the neighbors roof.
Vipstjerter og andre stjerter som også er dygtige sangere og som kan "bøje i knæene",
så det ser ud som om de står og hopper på stedet.
Wagtails and redstarts (both ordinary and black)  are also beautiful singers and apart from that they are able to "bend their knies" so that it looks as if it is jumping up and down at the same spot.
Olivensangeren, som vi faktisk kun har set en enkelt gang, men som har en meget høj og meget markant sang.
The olive singer that we have only seen once. But it has a very loud and very special song.
De er selvfølgelig ude på at forføre. Det er de fleste om foråret.
They are obviously trying to seduce the females. Most of them (us) are in springtime.

Til morgenkaffen på terrassen blev vi i dag desuden underholdt af 3 tårnfalke i "fugleflugt" (de bor i vores kirketårn) 1 musvåge, som fløj om kap med en havmåge ned gennem dalen (hvad laver en havmåge så langt væk fra havet?) og som altid af de mange forskellige svaler og sejlere, som viser os deres eminente navigations- og flyvefærdigheder, specielt når 3 af dem dykker efter den samme myg.

For morning coffee on the terrace we were also entertained by 3 kestrels (they live in our church tower) 1buzzard, racing a seagull down the valley (what does a seagull do so far away from the sea?) And as always a variety of swallows and swifts that show us their excellent navigational and flying skill, especially when 3 of them dive at the same time for the same mosquito.
Og så var der lige en stor flagspætte, som vi i første omgang kun kunne høre. Men det lykkedes faktisk at lokalisere den i kikkert, siddende i en trætop uden blade og derefter kunne vi følge ham fra træ til træ i bjergene overfor med det blotte øje. Sådan bliver vi underholdt hver morgen.

And then there was the big spotted woodpecker, which we initially only were able to hear. But actually we managed to locate it using binoculars sitting in a tree without leaves, and from then we could follow him from tree to tree in the mountains with the naked eye. This is how we are entertained every morning.Ved sjældne lejligheder kommer der et par slangeørne, som vi kan kende på størrelsen og deres hvide underside. Engang så vi en af dem komme flyvende med enret stor slange i næbbet
On rare occasions a couple of short-toed eagle (maybe also called serpent eagle) pass by. We can tell by the size and their white chest and belli. Once we saw one of them flying with a rather big snake in the beak.og en enkelt gang har vi set en kongeørn, som vi kan kende på størrelsen og deres sorte underside.
And once we have seen a golden eagle, which we can tell from the size, their swing feathers and their black chest.


Det er ikke så nemt at fange fuglene med et kamera, så I må nøjes med billeder fra en fuglebog og så forestille jer resten.
It's not so easy to catch birds with a camera, so you have to make do with images from a bird book and then imagine the rest.

Ingen kommentarer: